top of page

KVADRANTEN

Kombinerar klassrummet med det digitala

Hem: Välkommen

ÖVERSIKT

Kvadranten är ett läromedel som kombinerar klassrummet med den digitala världen. Till alla lektioner finns fullständiga genomgångar, både på grundläggande nivå samt avancerad nivå, fritt att använda på Youtube. Utöver det finns fullständiga lösningar som är pedagogiskt förklarade till alla uppgifter i hela boken.


Som lärare och elev är detta en resurs man kan använda på många olika sätt efter vilka behov och önskemål man har. Det går exempelvis att använda på följande sätt:


•För elever som har missat lektioner att på egen hand kunna ta ikapp.

•Distansundervisning / Egen-studier

•Flippa klassrummet, alltså att eleverna tittar på genomgången innan lektionen och sen använder lektionstiden till att räkna i boken. På så sätt slipper eleven ofta räkna hemma. 


•Ibland kan det vara många elever som behöver hjälp samtidigt i klassrummet, och läraren hinner inte med alla. Då kan eleverna själva titta på lösningarna på youtube och på så sätt slippa vänta på hjälp från läraren.

•När elever övar inför prov kan de titta om på genomgångar och få allt repeterat. 


Säkerligen kan denna resurs användas på andra kreativa sätt som vi själva inte ens tänkt på! Boken är logiskt upplagt med tydliga lektioner som är indelade i block. Detta gör att eleverna lättare vet vad de förväntas göra och var de förväntas befinna sig.


Allt detta hoppas vi skapar goda möjligheter för lärare och elev att lyckas väl med matematiken och på så sätt nå en ökad måluppfyllelse!

Hem: Kursöversikt

SPELLISTOR

LÖSNINGAR MA 1

Teahcer at a Math Class

LÖSNINGAR MA 2

Matematisk anteckningsbok och kalkylator

LÖSNINGAR MA 3

Math Formulas
Hem: Prov och uppgifter
Hem: Kontakt
bottom of page